Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Sportowe Dzielnice

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 24 wrzesień, 2015 - 08:41, kprzygoda

Aktualnie m. st. Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. Dzielnica zajmuje się w swoich granicach terytorialnych sprawami sportu i rekreacji o zasięgu lokalnym m.in nadzoruje funkcjonowanie dzielnicowego ośrodka sportu i rekreacji, który jest powołany jako zakład budżetowy (w większości przypadków) lub samorządowa jednostka budżetowa.

Poniżej linki do komórek organizacyjnych w poszczególnych dzielnicach zajmujących się sportem i rekreacją:

Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic. Urząd dzielnicy stanowi organizacyjnie wyodrębnioną część Urzędu m.st. Warszawy właściwą dla dzielnicy m.st. Warszawy, z siedzibą na terenie tej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje burmistrz.

Na kolejnych podstronach tej zakładki, w układzie alfabetycznym dzielnic, znaleźć można linki do informacji i wydarzeń sportowych w 18 stołecznych dzielnicach.