Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Od zabawy do sportu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 29 październik, 2010 - 14:32, admin

Program nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych

OD ZABAWY DO SPORTU
Program nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych
INFORMACJE OGOLNE
Projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program zakłada prowadzenie zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego,  w oparciu o zabawy i gry ruchowe.
Integralną częścią programu jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczy ok. 160 szkół podstawowych z terenu m. st. Warszawy. Celem tego współzawodnictwa jest kształtowanie postaw w edukacji poprzez sport. Program jest inicjatywą, propagującą aktywność fizyczną i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej, obejmuje swym działaniem ogromną liczbę uczestników, łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego dopingu).
Dodatkowe zajęcia realizowane są:
- jako nadobowiązkowe lekcje wychowana fizycznego, zajęcia odbywają się w ramach możliwości, w obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno – sportowego,
• - w formie cyklicznego uczestnictwa w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych opartych o najprostsze formy ruchowe jakimi są zabawy i gry ruchowe. Udział w tego typu zawodach zwiększa motywację dzieci do uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych, uatrakcyjnia program, mobilizuje dyrekcję szkół do zapewnienia najlepszej kadry pedagogicznej i najlepszych warunków ćwiczącym uczniom

Nadesłano:K.Nowak,Biuro Sportu i Rekreacji