Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Akcja Lato/Zima

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 18 czerwiec, 2020 - 15:50, aholownia

Warszawska Akcja „Lato/Zima w Mieście” - Akcja adresowana do wszystkich uczniów warszawskich szkół, w tym szkół/placówek specjalnych oraz dzieci i młodzieży mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Ma na celu: stworzenie warunków do realizacji zainteresowań i rozbudzania ciekawości poznawczej poprzez organizację zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, zapewnienie dostępności oferty dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, włączanie ich do grup rówieśniczych, stworzenie oferty zajęć specjalistycznych w zakresie sportu, nauki i kultury, wzmacnianie warszawskiej tożsamości poprzez realizację zajęć z edukacji varsavianistycznej i kształtujących postawy obywatelskie.