Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Zarządzenie nr 1467/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dn 17.09.2019

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 17 wrzesień, 2019 - 15:16, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1467/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019-2020 pod nazwą „Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

Nadesłano:M.Gładysz, Gabinet Prezydenta