Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Sportowa Wola

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 28 wrzesień, 2015 - 12:31, kprzygoda

W ratuszu dzielnicy Wola działa Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy. Na terenie dzielnicy funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Wola (rok zał. 1998).

Dzielnicowy ośrodek połołano uchwałą nr 1010/LXVI/98 Rady Gminy Warszawa- Centrum z dnia 4 czerwca 1998r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Wola.