Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Warszawski Program „Lato/Zima w Mieście” - opis

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 5 maj, 2016 - 12:28, kprzygoda

Warszawski Program „Lato/Zima w Mieście” jest cyklicznym, interdyscyplinarnym programem realizowanym dla uczniów warszawskich szkół przez Miasto Stołeczne Warszawa w okresie ferii letnich i zimowych.

Marzanna Syncerz fot. Marzanna Syncerz

Celem Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” jest zapewnienie warszawskim uczniom atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

W Programie preferowane są przedsięwzięcia o dużych walorach poznawczych i wychowawczych, z metodami odpowiednio dobranymi do pedagogicznego celu działań oraz do potrzeb i zainteresowań uczestników. Oferta wypoczynku łączona jest z atrakcyjnymi zajęciami sportowymi, artystycznymi, naukowymi i hobbystycznymi.
W dziedzinie sportu i rekreacji Program ma za zadanie propagowanie wśród uczniów nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to również kontynuacja zajęć sportowych prowadzonych podczas roku szkolnego.

Edukacyjno-wychowawcze oferty adresowane są równomiernie do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Dla młodzieży gimnazjalnej i starszej organizowane są specjalistyczne zajęcia o charakterze naukowym i artystycznym, w formie warsztatów, wykładów, pracowni i laboratoriów.

W Programie uwzględnia się edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Program docenia rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu zaangażowania młodych obywateli w działania społeczne. Rozwijana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na poziomie miasta, dzielnicy i placówek, polegająca na tworzeniu oferty programowej oraz udostępnianiu miejsc do prowadzenia zajęć przez organizacje.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszystkich zajęciach i imprezach jest bezpłatne, poza opłatami za posiłki.

Nadesłała: Katarzyna Twardowska, Główny specjalista, URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Sportu i Rekreacji (SR), Wydział Sportu, tel. 22 44 324 82, ktwardowska@um.warszawa.pl