Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Od zabawy do sportu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 29 październik, 2010 - 14:32, admin

Program nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych

INFORMACJE OGOLNE
Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o zabawy i gry ruchowe. 

Integralną częścią programu jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczy ok. 160 szkół podstawowych z terenu m. st. Warszawy. Celem tego współzawodnictwa jest kształtowanie postaw w edukacji poprzez sport i odpowiedniego systemu związanych z nim akceptowanych wartości przez dzieci. Program jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej, obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego dopingu). 

Dodatkowe zajęcia realizowane są: 

  • jako nadobowiązkowe lekcje wychowana fizycznego, zajęcia odbywają się w ramach możliwości, w obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno – sportowego, 
  • w formie cyklicznego uczestnictwa w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych opartych o najprostsze formy ruchowe jakimi są zabawy i gry ruchowe. Udział w tego typu zawodach zwiększa motywację dzieci do uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych, uatrakcyjnia program, mobilizuje dyrekcję szkół do zapewnienia najlepszej kadry pedagogicznej i najlepszych warunków ćwiczącym dzieciom, 

ORGANIZATORZY PROGRAMU
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji – inicjatywa, koordynacja, opracowanie programu, finansowanie. 
Zakład Gier i Zabaw Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – opracowanie programu, koordynacja, współpraca merytoryczna.