Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Programy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 25 listopad, 2010 - 14:39, admin

Programy miejskie dla mieszkańców

Miasto w zakresie rekreacji ruchowej mieszkańców realizuje ogólnomiejskie programy rekreacyjne:

Rok 2015

1) Program "Aktywny Warszawiak". Skierowany jest do dorosłych mieszkańców stolicy. Są to śródroczne zajęcia rekreacyjno-sportowe, które odbywają się systematycznie również w okresie lata. Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych w tym:

  • młodzieży powyżej 18 roku życia,
  • osób nieaktywnych ruchowo w różnym przedziale wiekowym,
  • osób otyłych, mających problemy z utrzymaniem właściwej wagi.

Programy realizowane w zakresie rekreacji, skierowane są także do osób niepełnosprawnych ruchowo oraz do emerytów i rencistów chcących aktywnie spędzać czas wolny.

2) Program „Niepełnosprawny – sprawniejszy” kierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Program ten obejmuje naukę i doskonalenie pływania.

3) Program „Senior - starszy, sprawniejszy” kierowany jest do osób starszych - emerytów i rencistów po 55 roku życia. Program obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie usprawniających zajęć rekreacyjno-sportowych w obiektach sportowych (pływanie, hale i sale sportowe), zajęć na świeżym powietrzu, jeśli organizator zajęć dysponuje odpowiednimi warunkami (boisko, tereny zielone w pobliżu obiektu itp.), pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi program będzie realizowany na terenie dzielnic m.st. Warszawy: Mokotów, Rembertów, Wesoła. Program ten dedykowany dla osób w wieku 55+ realizowany jest nieprzerwanie od 2007 roku w zmieniającym się zakresie i skali.

Odnośnie Programu „Od zabawy do sportu” to w 2015 roku obejmuje on organizację imprezy pn. "Półfinały i finał rozgrywek szkolnych w programie OD ZABAWY DO SPORTU". Zadanie polega na powierzeniu przeprowadzenia 3 imprez sportowych (2 półfinały i 1 finał) dla dzieci klas II - IV szkół podstawowych m.st. Warszawy. Przewidywana liczba uczestników ogółem ok. 2400 osób. Program realizuje cele w zakresie podnoszenia sprawności ruchowej dzieci i młodzieży. W swojej podstawie skierowany jest do uczniów klas I-III z ponad 150 szkół. Zadanie w kategorii imprezy przewiduje: wynajęcie hali sportowej, przewóz uczestników z dzielnic m.st. Warszawy na miejsce rozgrywek i powrót do wskazanych szkół w dzielnicach, wynajęcie osób do prowadzenia imprez, przygotowanie scenariusza imprez (półfinały i finał), organizację nagród sportowych, wystrój hal sportowych, organizację występu artystycznego, dokumentację zdjęciową, ubezpieczenie imprezy oraz opiekę medyczną.

Więcej szczegółów dotyczących ww. programów i innych zadań: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nowy-wykaz?tid=All&tid_1=All&field_data_waznosci_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2017&tid_2=200

Do roku 2014:

Miasto w zakresie rekreacji ruchowej mieszkańców realizowało i realizuje ogólnomiejskie programy rekreacyjne, dzięki którym m.in. zwiększono ilość nadobowiązkowych zajęć z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Program „Otwarte obiekty sportowe”, w którym wzięło udział ponad 100 szkół, które popołudniami udostępniały swoją bazę sportową, Program „Bądź w formie” - w projekcie wzięły udział 53 szkoły gimnazjalne. Realizacja celów w zakresie podnoszenia sprawności ruchowej dzieci i młodzieży realizowana jest również poprzez Program "Od zabawy do sportu", skierowany do uczniów klas I-III z ponad 150 szkół.
Z kolei dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji i ferii organizowany jest Program „Lato/Zima w Mieście”, w którym co roku udział bierze ok. 600 000 uczniów, które na czas wakacji i ferii pozostają w Warszawie. Programy realizowane w zakresie rekreacji, skierowane są także do osób niepełnosprawnych ruchowo Program „Niepełnosprawny – sprawniejszy” oraz do emerytów i rencistów Program „Senior  - starszy sprawniejszy” chcących aktywnie spędzać czas wolny.