Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Orlik w dzielnicy Praga Północ 2 przy ZS nr 14 (DOSiR)

Powiększ Zwykły Pomniejsz
Orlik w dzielnicy Praga Północ 2 (przy ZSZ Nr 14) Dane adresowe:
ul. J. Szanajcy 5
03-438 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 619 11 20
22 619 11 20

Zarządzający obiektem: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa, tel. 22 511 20 00, sekretariat@dosir.waw.pl.

foto z turnieju w 2013 roku. Nadesłał: Andrzej Sowa - specjalista ds. sportu, tel. 22 619 11 20,a.sowa@dosir.waw.pl fot. foto z turnieju w 2013 roku. Nadesłał: Andrzej Sowa - specjalista ds. sportu, tel. 22 619 11 20,a.sowa@dosir.waw.pl

Obiekt "Moje boisko - Orlik 2012" zlokalizowany jest na terenie Zespołu Szkół nr 14 Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie.

Rok budowy: 2009. Obiekt oddano do użytku: 22 czerwca 2010 r.

Obiekt składa się  z :
a)     dwóch boisk sportowych
• boisko piłkarskie  o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m
x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m  z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości  min. 6 m, wykonane z siatki i montowane  w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie są częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości  min. 40 mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);

• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m,
z siatki stalowej powlekanej lub prętów  zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem.

b) kontener sanitarno – szatniowy spełniający następujące wymogi funkcjonalne:
c) oświetlanie kompleksu
d) 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Zarządzający obiektem: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, tel. kontakt. 511 20 00, sekretariat.szanajcy@dosir.waw.pl.