Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Orlik w dzielnicy Praga Północ 1 przy ZS nr 33 (DOSiR)

Powiększ Zwykły Pomniejsz
Orlik w dzielnicy Praga Północ 1 (przy Zespole Szkół nr 33) Dane adresowe:
ul. Targowa 86
03-448 Warszawa

Zarządzający obiektem: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa, tel. 22 511 20 00, sekretariat@dosir.waw.pl. Obiekt "Moje boisko - Orlik 2012" zlokalizowany jest przy Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86.

Obiekt składa się  z:
a)     dwóch boisk sportowych
 • boisko piłkarskie  o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m
x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m  z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości  min. 6 m, wykonane z siatki i montowane  w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie są częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości  min. 40 mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);

 • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m,
z siatki stalowej powlekanej lub prętów  zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem.

b)    budynek  sanitarno-szatniowy
 W założeniach spełnia następujące wymogi funkcjonalne:
-       magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
-       szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
-        zespół higieniczno-sanitarny,
-       pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
c)     oświetlanie kompleksu
8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.