Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wnioski - zmiana danych, wyciąg, likwidacja, wykreślenie klubu z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 21 sierpień, 2017 - 13:26, kprzygoda

Wnioski - zmiana danych, wyciąg, likwidacja, wykreślenie klubu z ewidencji.

Wzory wniosków - zmiana danych, wyciąg z ewidencji

Ważne Informacje:
1. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wpisu należy składać w oryginale.
2. Nr rachunku bankowego właściwego dla uiszczania opłat skarbowych od wyciągu z ewidencji oraz zmian danych w ewidencji: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038  (rachunek Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy).

I. Załączniki podstawowe do wniosku o wpis zmian do ewidencji:  - wzór wniosku zał. nr 1
1. protokół z zebrania organu, który podjął uchwałę w przedmiocie zmian,
2. uchwały odzwierciedlające dokonane zmiany, o ile nie zostały ujęte w treści protokołu,
3. lista obecności z zebrania organu, o którym mowa w pkt 1,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.

IA  Załączniki dodatkowe w przypadku dokonania konkretnych zmian:

 • wniosek o wpis zmian statutu – tekst jednolity statutu zawierający postanowienia po dokonanych zmianach, podpisany przez Zarząd,
 • wniosek o wpis zmiany adresu - dokument, z którego wynika, że podmiot ubiegający się o wpis zmiany adresu, posiada tytuł prawny do korzystania z nowego adresu,
 • wniosek o wpis zmian w składzie władz – protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej, odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom  władz wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami, o ile nie zostały zawarte w treści protokołu, – wyłącznie, gdy funkcje (np. Prezesa, Sekretarza itp.) w składzie Zarządu/Komisji Rewizyjnej powierzane są bezpośrednio podczas posiedzenia Zarządu/Komisji Rewizyjnej.

II. Załącznik do wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji: - wzór wniosku (gdy wnioskodawcą jest Klub) zał. nr 2
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

III. Załączniki do zawiadomienia likwidatora, dotyczącego rozwiązania Klubu i rozpoczęcia likwidacji: - wzór zawiadomienia zał. nr 3
1. protokół Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator,
2. uchwały Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator, o ile nie zostały zawarte w protokole,
3. lista obecności członków na Walnym Zebraniu, o którym mowa w pkt 1.

IV. Załączniki do wniosku o wykreślenie Klubu z ewidencji: - wzór wniosku zał. nr 4
1. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.,
2. sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami.

Kontakt: Sylwia Wodyńska, Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, Pl. Defilad 1, pokój 1122, 00-901 Warszawa, tel. +48 22 44 324 80 i 81.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Załącznik nr 1 - wniosek o wpis zmian
  (plik: zal._nr_1_wniosek_o_wpis_zmian.docx, rozmiar pliku: 31.36 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2 - wniosek o wydanie wyciagu
  (plik: zal._nr_2_wniosek_o_wydanie_wyciagu.docx, rozmiar pliku: 30.98 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3 - zawiadomienie o podjęciu uchwały w przedmiocie rozwiązaniu klubu
  (plik: zal._nr_3_zawiadomienie_o_podjeciu_uchwaly_w_przedmiocie_rozwiazania_klubu.docx, rozmiar pliku: 31.4 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 4 - wniosek o wykreślenie klubu
  (plik: zal._nr_4_wniosek_o_wykreslenie_klubu_z_ewidencji.docx, rozmiar pliku: 30.73 KB)
  Pobierz