Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

ŁUCZNICTWO. 22-24.06. XXXV MEMORIAŁ IRENY SZYDŁOWSKIEJ

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 13 czerwiec, 2018 - 14:20, egodlewska

Komunikat organizacyjny zawodów w dniach 22-24 czerwca.

CEL ZAWODÓW

  • uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej

  • ocena poziomu sportowego zawodników,

  • porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy.

    

   TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

  • stadion KS „Drukarz”, al. Zieleniecka 2, Warszawa, Park Skaryszewski im. Igancego Jana Paderewskiego, 22-24 czerwca 2018

    

   ORGANIZATORZY

 • Klub Sportowy Drukarz,

 • Polski Związek Łuczniczy,

 • Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy,

 • Urząd M.St. Warszawy.

   

  KONKURENCJE

 • zawody przeprowadzane są w następujących kategoriach: CW, [łuki bloczkowe kobiet seniorki] CM, [łuki bloczki męskie]   RW [łuki klasyczne kobiet seniorki], RM [łuki klasyczne seniorzy] , RJW [łuki klasyczne juniorki], RJM [łuki klasyczne juniorzy], RCW [łuki klasyczne juniorki młodsze] , RCM,[łuki klasyczne juniorzy młodsi] każda z kategorii ma osobno prowadzoną klasyfikację i jest osobno nagradzana;

 • w kategoriach CW i CM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 50 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do bloczkowej rundy eliminacyjnej i finałowej oraz do rundy zespołowej (kwalifikuje się po 16 najlepszych zespołów damskich i męskich);

 • w kategoriach RW, RM, RJW oraz RJM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 70 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do rundy eliminacyjnej i finałowej oraz do rundy zespołowej, w której do zespołu kwalifikują się zarówno seniorzy jak i juniorzy (kwalifikuje się po 16 najlepszych zespołów damskich i męskich);

 • w kategoriach RCW i RCM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 60 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do rundy eliminacyjnej i finałowej (brak konkurencji zespołowej).

   

  TERMIN ZGŁOSZEŃ

 • zawodnicy z Polski zgłaszani są za pośrednictwem systemu AZZ po uaktywnieniu tej możliwości przez PZŁucz w nieprzekraczalnym terminie 05.06.2018 r.

 • zawodnicy z zagranicy proszeni są o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie  05.06.2018 r. pocztą elektroniczną na adres: ksdrukarz@ksdrukarz.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów:

  www.szydlowska-memorial.pl/en/2016-registration-form

   

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • puchary za miejsca I – III

 • w przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników: nagrody finansowe i rzeczowe

   

  WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

 • PIĄTEK, 22 czerwca

   • przyjazd ekip, rejestracja zawodników;

   • możliwość odbycia treningu;

 • SOBOTA, 23 czerwca

   • 08.00 – otwarte tory: RM, RJM, RCW, CW

   • 08.45 – runda kwalifikacyjna: RM, RJM, RCW, CW

   • 11.30 – otwarcie zawodów

   • 12.00 – otwarte tory: RW, RJW, RCM, CM

   • 12.45 – runda kwalifikacyjna: RW, RJW, RCM, CM

   • 17.00 – strzelania zespołowe: CW, CM, RW+RJW, RM+RJM

 • NIEDZIELA, 24 czerwca

   • 07.45 – otwarte tory, wszystkie kategorie

   • 08.30 – rundy eliminacyjne i finałowe

   • 14.30 – zakończenie zawodów

 • ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW, JEDNAK INFORMACJA O ZMIANIE ZOSTANIE PODANA NIE PÓŹNIEJ NIŻ 19 CZERWCA

   

  INNE POSTANOWIENIA

 • uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu rozgrywania zawodów;

 • zawodników obowiązuje strój zgodnie z regulaminem łucznictwa tarczowego;

 • zawody rozegrane zostaną według regulaminu WA oraz powyższych zapisów.

 

 

Nadesłane: Klub Sportowy „Drukarz”, al. Zieleniecka 2, Warszawa