Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Zarządzenie ws. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 23 czerwiec, 2020 - 13:56, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 801/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku oraz w latach 2020-2021. Treśc zarządzenia dostępna pod linkiem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D380E989-72A0-4B00-8288-554C849EE842,f...
Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji