Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

XXXVII MEMORIAŁ IRENY SZYDŁOWSKIEJ

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 26 czerwiec, 2020 - 11:39, aholownia

XXXVII MEMORIAŁ IRENY SZYDŁOWSKIEJ
37ST  IRENA SZYDŁOWSKA MEMORIAL
Warsaw, Poland: June  26-28.06.2020
KS Drukarz, al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa, ksdrukarz@ksdrukarz.pl, www.szydlowska-memorial.pl
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. CEL ZAWODÓW
• uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej
• ocena poziomu sportowego zawodników,
• porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy.

2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• stadion KS „Drukarz”, al. Zieleniecka 2, Warszawa, Park Skaryszewski im. Igancego Jana Paderewskiego, 26-28 czerwca 2019

3. ORGANIZATORZY
• Klub Sportowy Drukarz,
• Polski Związek Łuczniczy,
• Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy,
• Urząd M.St. Warszawy.

4. KONKURENCJE
• zawody przeprowadzane są w następujących kategoriach: CW, [ łuki bloczkowe kobiet seniorki ] CM, [ łuki bloczki męskie ]   RW [ łuki klasyczne kobiet seniorki ], RM [ łuki klasyczne seniorzy ] , RJW [ łuki klasyczne juniorki ], RJM [ łuki klasyczne juniorzy ], RCW [ łuki klasyczne juniorki młodsze ] , RCM,[ łuki klasyczne juniorzy młodsi ] każda z kategorii ma osobno prowadzoną klasyfikację i jest osobno nagradzana;
• w kategoriach CW i CM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 50 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do bloczkowej rundy eliminacyjnej i finałowej oraz do rundy zespołowej (kwalifikuje się po 16 najlepszych zespołów damskich i męskich);
• w kategoriach RW, RM, RJW oraz RJM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 70 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do rundy eliminacyjnej i finałowej oraz do rundy zespołowej, w której do zespołu kwalifikują się zarówno seniorzy jak i juniorzy (kwalifikuje się po 16 najlepszych zespołów damskich i męskich);
• w kategoriach RCW i RCM przeprowadzone zostanie strzelanie Rundy 60 m (jako rundy kwalifikacyjnej), na jej podstawie sporządzone zostanie rozstawienie par do rundy eliminacyjnej i finałowej (brak konkurencji zespołowej).

5. TERMIN ZGŁOSZEŃ
• zawodnicy z Polski zgłaszani są za pośrednictwem systemu AZZ po uaktywnieniu tej możliwości przez PZŁucz w nieprzekraczalnym terminie 05.06.2020 r.
• zawodnicy z zagranicy proszeni są o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie  05.06.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: ksdrukarz@ksdrukarz.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów:
www.szydlowska-memorial.pl/en/2016-registration-form

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• puchary za miejsca I – III
• w przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników: nagrody finansowe i rzeczowe

7. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
• CZWARTEK, 25 czerwca
▪ przyjazd ekip, rejestracja zawodników;
▪ możliwość odbycia treningu;
• PIĄTEK, 26 czerwca
▪ 11.00 – otwarte tory: RM, RJM, RCW, CW
▪ 12.00 – runda kwalifikacyjna: RM, RJM, RCW, CW
▪ 14.00 – otwarte tory: RW, RJW, RCM, CM
▪ 15.45 – runda kwalifikacyjna: RW, RJW, RCM, CM
▪ 17.00 – strzelania zespołowe: CW, CM, RW+RJW, RM+RJM
• SOBOTA, 27 czerwca
▪ 07.45 – otwarte tory, wszystkie kategorie
▪ 08.30 – rundy eliminacyjne i finałowe
▪ 12.00 UROCZYSTE OTWARCIE
▪ 12.30 – otwarte tory: RW, RJW, RCM, CM
▪ 15.45 – runda kwalifikacyjna: RW, RJW, RCM, CM
▪ 17.00 – strzelania zespołowe: CW, CM, RW+RJW, RM+RJM
• NIEDZIELA 28 czerwca
▪ 07.45 – otwarte tory, wszystkie kategorie
▪ 9.00  FINAŁY
▪ 13.00  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

 

• ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU ZAWODÓW W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW, JEDNAK INFORMACJA O ZMIANIE ZOSTANIE PODANA NIE PÓŹNIEJ NIŻ 19 CZERWCA

8. INNE POSTANOWIENIA
• uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu rozgrywania zawodów;
• zawodników obowiązuje strój zgodnie z regulaminem łucznictwa tarczowego;
• zawody rozegrane zostaną według regulaminu WA oraz powyższych zapisów.

 

 Nadesłano: M.Zienkiewicz, Biuro Sportu i Rekreacji