Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

XVII PLEBISCYT na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku - Zgłoszenia!

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 23 listopad, 2016 - 08:17, kprzygoda

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku.

BMM. Dariusz Trafiałek. fot. BMM. Dariusz Trafiałek.

Trwają przygotowania do przeprowadzania XVII edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku. Celem wydarzenia jest promowanie sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

 1. Najlepszy Sportowiec Roku,
 2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku,
 3. Trener Roku,
 4. Sportowa Osobowość Roku,
 5. Najpopularniejszy Sportowiec Roku (wybierany w powszechnym głosowaniu internetowym spośród wszystkich zgłoszonych w kategoriach 1 i 2),
 6. Sportowa Impreza Roku (zwycięzca wyłaniany w powszechnym głosowaniu internetowym spośród wszystkich zgłoszonych w tej kategorii plebiscytowej).

Zgłoszeń kandydatów mogły dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Wzory formularzy i termin rozpoczynający oraz kończący składanie zgłoszeń określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy.

Informujemy o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy:

 1. nr 1490/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku,
 2. nr 1566/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku.
 3. nr 1590/2016 z dnia 26  października  2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku.

Treść regulacji publikowana jest w BiP pod poniższymi linkami.

Ramowy harmonogram XVII edycji Plebiscytu:

 1. od 26 października do 18 listopada ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW. Zgłoszenia dokonują właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Wzory formularzy i termin rozpoczynający i kończący składanie zgłoszeń określa zarządzenie.
 2. listopad-grudzień POSIEDZENIE KAPITUŁY XVII Plebiscytu,
 3. grudzień-styczeń - sprzedaż zaproszeń na Bal Mistrzów Sportu Warszawy, na którym zostaną uroczyście ogłoszone wyniki Plebiscytu,
 4. 11 stycznia 2017 r. godz. 13 - KONFERENCJA PRASOWA - ogłoszenie nominowanych w poszczególnych kategoriach plebiscytowych,
 5. 11-22 stycznia 2017 r. (do północy) - POWSZECHNE GŁOSOWANIE INTERNETOWE w dwóch kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Warszawy oraz Sportowa Impreza Roku na stronie internetowej www.plebiscyt.um.warszawa.pl ,
 6. 3 lutego 2017 r. godz. 20 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy (piątek, Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122).

Kontakt:

Komitet Organizacyjny XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku, URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pokój 1120, 00-901 Warszawa, t. +48 224432463  +48 224432465, kom. +48 519047338, faks +48 224432457, e: plebiscyt@um.warszawa.pl , internet: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/

Przygotował: Krzysztof Przygoda, inspektor tel. 22 44 324 63.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Sportu i Rekreacji - URZĄD M.ST. WARSZAWY. Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
piętro XI, pok. 1120
Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Dokumenty podstawowe - Uchwała Rady m.st.Warszawy dot. Nagrody Sportowej
  (plik: tekstujednoliconyuchwalynrxxvii5622011douchwalynrxlvi12472012.pdf, rozmiar pliku: 432.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin Plebiscytu - załącznik nr 2 do Uchwały dot. Nagrody Sportowej
  (plik: regulamin_plebiscytu.pdf, rozmiar pliku: 197.45 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki nr 1-7 formularze zgłoszeniowe w kategoriach + oświadczenia
  (plik: zalaczniki_nr_1_7_nr_xvii_plebiscytu_na_najlepszych_sportowcow_warszawy_2016_roku.doc, rozmiar pliku: 60.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  1 formularz zgłoszenia Najlepszy Sportowiec Roku
  (plik: zalacznik_nr_1_najlepszy_sportowiec_roku_xviiedycji.doc, rozmiar pliku: 45.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  2 formularz zgłoszenia Najlepszy Niepełnosprawny Sportowiec Roku
  (plik: zalacznik_nr_2_najlepszy_sportowiec_niepelnosprawny_roku_xviiedycji.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  3 formularz zgłoszenia Trener Roku
  (plik: zalaczniki_nr_3_trener_roku_xviiedycji_.doc, rozmiar pliku: 45 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  4 formularz zgłoszenia Impreza Roku
  (plik: zalaczniki_nr_4_sportowa_impreza_roku_xviiedycji.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  5 formularz zgłoszenia Osobowość Roku
  (plik: zalaczniki_nr_5_osobowosc_roku_xviiedycji.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  6 formularz oświadczenia - zgody kandydata na wykorzystanie wizerunku
  (plik: zalaczniki_nr_6_oswiadczenie_kandydat_xviiedycja.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Pismo zaproszenie do związków sportowych, okręgowych związków sportowych oraz klubów z siedzibą w Warszawie
  (plik: zaproszenie_do_do_zwiazkow_i_klubow_xvii_plebiscyt.pdf, rozmiar pliku: 769.3 KB)
  Pobierz