Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIUM SPORTOWE M.ST. WARSZAWY

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 28 marzec, 2018 - 11:40, kprzygoda

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a na nowych zasadach od 2018 r. wprowadzone Uchwałą nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Od 2019 roku wnioski o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy procedowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (wydawane są decyzje administracyjne).

Wysokość opłaty skarbowej od decyzji wynosi 10 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (przelew bankowy, wpłata na poczcie albo w kasie Urzędu Dzielnicy) jest konieczne do wydania stosownej decyzji administracyjnej. Numer rachunku bankowego Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście dot. uiszczania opłaty skarbowej: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. Tytuł wpłaty: decyzja ws. stypendium .... (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

 

Zawodnik lub trener ubiegający się o stypendium sportowe m.st. Warszawy, musi stale zamieszkiwać na terenie m.st.Warszawy!

Rodzaje stypendiów sportowych m.st. Warszawy:

OLIMPIJSKIE – za osiągnięcia sportowe uzyskane w dyscyplinach i konurencjach objętych programem igrzysk podczas: Mistrzostw Europy Seniorów, Mistrzostw Świata Młodzieżowców i Seniorów, Igrzysk: Olimpijskich, Paraolimpijskich i Głuchych

Stypendium przyznawane na okres do max. 46 miesięcy pomiędzy igrzyskami z coroczną weryfikacją!

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 2020 ROK:

dyscypliny letnie: do 30 listopada 2019 roku

dyscypliny zimowe: do 31 maja 2020 roku

Komplet oryginalnych dokumentów (wzór wniosku oraz zaświadczenia - stanowią załączniki nr 2 i 4 oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10zł ) należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa

MŁODZIEŻOWE - od kategorii junior do seniora w wieku do 23 lat, dyscypliny i konkurencje ujęte w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) oraz dla osób niepełnosprawnych (Igrzyska Paraolimpijskie i Głuchych) – zawodnicy niepełnosprawni bez górnej granicy wieku!

Regulaminy szczegółowe SSM na rok 2019 dostepne są w linku.

Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 2020 ROK:

           do 31 grudnia 2019 roku

Komplet oryginalnych dokumentów (wzór wniosku oraz zaświadczenia - stanowią załączniki nr 2 i 4 oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10zł ) należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa.

 

TRENERSKIE – dla trenerów zawodników, którzy spełniają kryteria do otrzymania stypendium olimpijskiego.

Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 2020 ROK:

dyscypliny letnie: do 30 listopada 2019 roku

dyscypliny zimowe: do 31 maja 2020 roku

Komplet oryginalnych dokumentów (wzór wniosku oraz zaświadczenia - stanowią załączniki nr 2 i 4 oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10zł ) należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa.

Decyzja o przyznaniu stypendium sportowego m.st. Warszawy nastąpi w I kwartale 2020 roku.

Archiwum Regulaminów Systemu Sportu Młodzieżowego:

-2015 rok

-2016 rok

-2017 rok

-2018 rok

  

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy na adres: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl lub telefoniczny: p. Anna Wąsowska, tel. 22 443 24 63 lub p. Dariusz Wądołowski, tel. 22 443 24 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 

INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW:

roczna kwota wolna od podatku stypendium bez składek wynosi 3 800 zł, wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem 18 %.

 

W związku z otrzymanym od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiskiem odnośnie zasad podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego stypendystów sportowych, niniejszym informujemy, że osoby pobierające stypendium sportowe, po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tytułu odprowadzana jest składka zdrowotna, która pomniejsza wypłacane stypendium.
Innym tytułem nadrzędnym może być np. umowa o prace, umowa zlecenia, od której pobierane są obowiązkowe składki czy prowadzona działalność gospodarcza, ( uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem nie jest to inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia). W przypadku gdy uczący się stypendysta w wieku 16-26 lat posiada inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, od którego pobierana jest składka, powinien złożyć stosowne oświadczenie (w załączeniu poniżej).

UWAGA ZMIANA od 01 października 2019 r.!

Na prośbę Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy, przekazuję poniższą informację dot. podatku dochodowego w 2019 roku:
W związku z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835), stypendysta może zawnioskować o zastosowanie stawki 17,75 % przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych dochodów od dnia 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Podatnicy, którzy nie złożą wniosku według załączonego wzoru (załącznik nr 7), do wypłat przyznanego stypendium, będą mieli zastosowaną stawkę 17 % (art. 6 pkt 1 ww. ustawy).
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy na adres: pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 16.00.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA.

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
XI piętro, pokój 1137 lub 1120
00-091 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała "stypendialna" z 8 lutego 2018 roku.
  (plik: publikacja_uchwaly_rw_wy_stypendia_sportowe2018.pdf, rozmiar pliku: 377.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020
  (plik: wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium_w_2020_roku.doc, rozmiar pliku: 52.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór oświadczenia dla zawonika który otrzymał stypendium olimpijskie w 2019 roku
  (plik: wzor_oswiadczenia_na_2020_rok_dla_zawodnika_olimpijskiego.doc, rozmiar pliku: 59 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wzór zaświadczenia
  (plik: wzor_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020
  (plik: tokyo-2020-event-programme.pdf, rozmiar pliku: 83.48 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Program Letnich Igrzysk Paraolimpijksich TOKYO 2020
  (plik: igrzyska_paraolipmijskie_-tokyo_2020_program.pdf, rozmiar pliku: 143.12 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Program Igrzysk Olimpijskich Głuchych Samsun 2017
  (plik: program_i_harmonogram_-_igrzysk_olimpijskich_gluchych_samsun_2017.pdf, rozmiar pliku: 600.43 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Program Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi 2014
  (plik: program_ip_soczi_2014.pdf, rozmiar pliku: 454.13 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Wniosek dot. podatku dochodowego
  (plik: wniosek_dot._podatku_dochodowego.pdf, rozmiar pliku: 258.42 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Informacja dla wnioskodawcy - RODO _klauzula_informacyjna_PRZEPIS PRAWA
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.7 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Oświadczenie dot. składki zdrowotnej.
  (plik: wzor_oswiadczenie_sst.doc, rozmiar pliku: 63.5 KB)
  Pobierz