Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIUM SPORTOWE M.ST. WARSZAWY

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 28 marzec, 2018 - 11:40, kprzygoda

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a na nowych zasadach od 2018 r. wprowadzone Uchwałą nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Od 2019 roku wnioski o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy procedowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (wydawane są decyzje administracyjne).

Wysokość opłaty skarbowej od decyzji wynosi 10 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (przelew bankowy, wpłata na poczcie albo w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmiescie) jest konieczne do wydania stosownej decyzji administracyjnej.

Od 01.01.2020 roku obowiązuje numer rachunku bankowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.  Tytuł wpłaty: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera). Adres email: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej przelewem bankowym można przesłać jako załącznik na maila w pliku pdf.

 OLIMPIJSKIE i TRENERSKIE

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW olimpijskich i trenerskich NA 2020 ROK DYSCYPLINY ZIMOWE do 31 maja 2020 roku

Komplet oryginalnych dokumentów (wzór wniosku oraz zaświadczenia - stanowią załączniki nr 2 i 4 oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10zł) należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa

W plikach do pobrania znajduują się wzory oświadczeń wymagane do wypłaty stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020 roku:
zał. nr 10. Oświadczenie osoby, której zostało przyznane stypendium sportowe m.st. Warszawy z danymi konta bankowego – Wypełniają wszyscy
zał. nr 11. Oświadczenie dot. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - Wypełniają osoby powyżej 26 roku życia
zał. nr 12. Oświadczenie osoby, której zostało przyznane stypendium sportowe m.st. Warszawy z danymi dot. ubezpieczenia zdrowotnego, renty i emerytury oraz stopnia niepełnosprawności – wypełniają osoby, których wiek mieści się w przedziale od 15 roku życia (ukończone) do ukończenia 26 roku życia. Oświadczenia nie wypełniają osoby poniżej 15 roku życia - nie dotyczy.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy dostarczyć na adres:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123
00-901 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW:

Kiedy nastąpi pierwsza wypłata stypendium?
Warunkiem wypłaty pierwszej transzy (z wyrównaniem) stypendium jest spełnienie dwóch czynników:
1. Decyzja jest prawomocna (po 14 dniach od daty odebrania decyzji),
2. Złożenie oryginałów oświadczeń.

Oświadczenia będą przekazane do Biura Księgowości i Kontrasygnaty w 2-3 terminach, w związku z czym termin pierwszej transzy (z wyrównaniem) jest uzależniony od daty złożenia do biura oświadczeń. Kolejne wypłaty transz nastąpią do 20 każdego miesiąca.

Kiedy decyzja staje się prawomocna?
1. Po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji,
2. W momencie zrzeczenia się z prawa do wniesienia odwołania. Można do zrobić składając oświadczenie o treści: Na podstawie art. 127 KPA zrzekam się możliwości wniesienia odwołania od decyzji nr …

Jaka jest kwota wolna od podatku?
Roczna kwota wolna od podatku stypendium (nie dotyczy składki zdrowotnej lub społecznej) wynosi 3 800,00 zł (dotyczy uczniów i studentów). Wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem w wysokości 17 %.

 

Archiwum Regulaminów Systemu Sportu Młodzieżowego:

-2015 rok

-2016 rok

-2017 rok

-2018 rok

-2019 rok

  

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy na adres: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl lub telefoniczny: p. Anna Wąsowska, tel. 22 443 24 63 lub p. Dariusz Wądołowski, tel. 22 443 24 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA.

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
XI piętro, pokój 1123
00-091 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała "stypendialna" z 8 lutego 2018 roku.
  (plik: publikacja_uchwaly_rw_wy_stypendia_sportowe2018.pdf, rozmiar pliku: 377.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020
  (plik: wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium_w_2020_roku.doc, rozmiar pliku: 53.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór oświadczenia dla zawonika który otrzymał stypendium olimpijskie w 2019 roku
  (plik: wzor_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wzór zaświadczenia
  (plik: wzor_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020
  (plik: tokyo-2020-event-programme.pdf, rozmiar pliku: 83.48 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Program Letnich Igrzysk Paraolimpijksich TOKYO 2020
  (plik: igrzyska_paraolipmijskie_-tokyo_2020_program.pdf, rozmiar pliku: 143.12 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Program Igrzysk Olimpijskich Głuchych Samsun 2017
  (plik: program_i_harmonogram_-_igrzysk_olimpijskich_gluchych_samsun_2017.pdf, rozmiar pliku: 600.43 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Program Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi 2014
  (plik: program_ip_soczi_2014.pdf, rozmiar pliku: 454.13 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (na podstawie przepisu prawa)
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.82 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Oświadczenie z danymi konta bankowego - wypełniają wszyscy
  (plik: wzor_na_2020_oswiadczenie_dane_konto_us.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Oświadczenie - wypełniają osoby pow. 26 lat
  (plik: wzor_na_2020_oswiadczenie_zus_ubezpieczenia.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Oświadczenie - wypełniają osoby od 15 (ukończone) do 26 roku życia
  (plik: wzor_oswiadczenie_sst.doc, rozmiar pliku: 64 KB)
  Pobierz