Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIA SPORTOWE. 16 maja. Przyznanie na Wielkiej Gali Stypendystów .

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: sobota, 30 czerwiec, 2018 - 14:16, kprzygoda

Rekordowe wsparcie dla warszawskich sportowców Warszawa dba o rozwój swoich młodych zawodników, przeznaczając coraz więcej środków na wspieranie ich karier. W tym roku stypendia m.st. Warszawy trafią aż do 416 sportowców. Rok 2018 to również szereg zmian w systemie stypendialnym i nagrodowym.

Paweł Lech, Renata Kaznowska, Janusz Samel na skwerze Pattona. fot. Rafał Motyl

Gala Stypendystów
W środę, 16 maja, w Hali "Saska" (OSiR Praga Południe) odbyła się uroczysta Gala Stypendystów. Na sali zasiadło prawie 400 zaproszonych gości. Do beneficjentów przemawiali m.in. wielka mistrzyni Królowej Sportu - lekkiej atletyki Irena Szewińska oraz stypendystka i Mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów Aleksandra Mierzejewska (CWKS Legia 1926 Warszawa). Podstawy nowego stystemu wsparcia krótko omówili: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska i Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel. Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i podziękowania za osiągnięte w ubiegłym roku wyniki sportowe, nagrodzone stypendiami sportowymi m.st. Warszawy. Galę swoją obecnością zaszczycili działacze sportowych związków, prezesi stołecznych klubów, trenerzy, burmistrzowie, dyrektorzy OSiRów z Markiem Karpowiczem, gospodarzem ośrodka, którego sala przemieniła się w widowiską arenę z pokazami multimedialnymi.

Rekordowe wsparcie dla warszawskich sportowców.

Rekordowe wsparcie dla warszawskich sportowców Warszawa dba o rozwój swoich młodych zawodników, przeznaczając coraz więcej środków na wspieranie ich karier. W tym roku stypendia m.st. Warszawy trafią aż do 416 sportowców. Rok 2018 to również szereg zmian w systemie stypendialnym i nagrodowym.

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r. Warto dodać, że suma środków przeznaczanych na wspieranie młodych zawodników systematycznie rośnie. W 2015 r. było to blisko 1,2 mln zł, w 2016 r. 1,9 mln zł, a w 2017 to już ponad 2,1 mln zł. Od 2018 roku i w kolejnych latach stypendia będą rekordowe. Według szacunkowych wyliczeń budżet przeznaczony na nowy system stypendiów sportowych będzie wynosił w okresie od Igrzysk Olimpijskich do Igrzysk (które są rozgrywane co 4 lata) łącznie nie mniej niż 20 mln zł. W tym roku w budżecie zaplanowano na ten cel 5 mln zł.

- Warszawa wspiera swoich młodych sportowców. Obserwując spektakularne sukcesy naszych zawodników, wiemy, że warto inwestować w sportowe kariery.  W tym celu stale podnosimy nakłady przeznaczane na stypendia, nagrody i dotacje. Wspieranie młodych talentów to też inwestycje w infrastrukturę sportową, która również jest naszym priorytetem. Przypominam, że kontynuujemy program kompleksowej modernizacji siedmiu miejskich ośrodków sportu, który realizujemy od zeszłego roku – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Zmieniamy również założenia systemu stypendialnego i nagrodowego. Ponieważ ostatnie regulacje zostały przyjęte w 2013 roku niezbędna jest ich aktualizacja i dopasowanie do dzisiejszych wymogów i potrzeb z perspektywą na następne lata.

W tym roku stypendia otrzyma 416 sportowców z najlepszymi wynikami przede wszystkim w rywalizacji w 2017 roku - stypendium młodzieżowe otrzyma aż 353 sportowców, olimpijskie - 42 zawodników (również za najlepsze wyniki w 2016 roku), wsparcie trafi też do 21 trenerów (również za najwyższe wyniki w 2016 roku). Wysokość stypendium sportowego, w zależności od uzyskanego rezultatu, wyniesie od 500 zł do 2500 zł miesięcznie brutto.

Wśród sportowców, którzy w tym roku otrzymają stypendia najwięcej jest zawodników uprawiających dyscypliny związane z wodą - pływaków i skoczków do wody, waterpolistów, wioślarzy, kajakarzy, jak również żeglarzy i przedstawicieli kajak polo, a także 25 siatkarzy, 18 judoków, 17 szermierzy.

Comiesięczne wsparcie za wyniki w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej na równych zasadach otrzymają także sportowcy z niepełnosprawnościami. W roku 2017 było ich 14 – wtedy dominowali szermierze na wózkach i piłkarze. Na liście tegorocznych stypendystów znajduje się aż 21 zawodników oraz ich 7 trenerów.

Stypendia sportowe m.st. Warszawy - zmiany
Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy wprowadza m.in.  rozróżnienie na trzy rodzaje stypendiów sportowych:
• olimpijskie – dedykowane przede wszystkim zawodnikom dorosłym i osobom uczestniczącym we współzawodnictwie seniorów (obejmujące sportowców z niepełnosprawnościami). Stypendium przyznawane jest w perspektywie wieloletniej (maksymalnie na 4 lata z coroczną weryfikacją) sportowcom osiągającym najwyższe wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym;
• młodzieżowe i dla osób z niepełnosprawnościami – dedykowane młodszym zawodnikom od kategorii junior do 23 roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami bez względu na wiek. Świadczenie przyznawane jest maksymalnie na okres roku kalendarzowego;
• trenerskie – dedykowane szkoleniowcom najlepszych warszawskich zawodników, w tym dla trenerów sportowców z niepełnosprawnościami. Wsparcie przyznawane jest maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego.

Dotychczas obowiązywał jeden rodzaj stypendium juniorsko-młodzieżowe, obejmujące dwie grupy beneficjentów: pełnosprawnych do 23 roku życia i zawodników z niepełnosprawnościami bez określania progów wiekowych. Obecnie przewiduje się objęcie wsparciem stypendialnym całej ścieżki kariery sportowej poprzez rozszerzenie systemu stypendialnego o sportowców w kategorii wiekowej senior. Warszawa stworzyła unikalny i nowatorski system wspierający zawodnika w ww. kategorii przez cały okres przygotowań do Igrzysk Olimpijskich (ok. 42 miesiące). Nowym rozwiązaniem jest również stypendium dla trenerów najlepszych zawodników, którego celem jest kompleksowe zapewnienie wsparcia systemu szkolenia (przyznawane maksymalnie na rok kalendarzowy).

Szczegółowe informacje dot. wysokości oraz warunków przyznawania stypendiów sportowych reguluje Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXI/1639/2018.

Nagrody i wyróżnienia sportowe
Zmiany w zasadach nagród sportowych i wyróżnień dot. m.in. zwiększenia maksymalnego pułapu nagrody dla sportowca z 15 000 zł brutto do 87 500 zł brutto. Umożliwiają również przyznawanie nagrody trenerom w roku osiągnięcia wyniku w wysokości na poziomie 50% nagrody zawodnika - maksymalny wymiar to 43 750 zł brutto (dotychczas było to 15 000 zł brutto).

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy - nowa kategoria
Regulamin corocznego Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy również wzbogacił się o nowe założenia. Wprowadzono ustalanie klasyfikacji w poszczególnych kategoriach plebiscytowych w oparciu o punktację za miejsca i rangę zawodów (na podstawie opinii ekspertów zasiadających w Kapitule Plebiscytu). Plebiscyt rozszerzy się również o dodatkową kategorię „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku”, której laureata, spośród zawodników reprezentujących zespołowe gry sportowe, będą wybierać internauci.

Istotnym rozwiązaniem ujętym zarówno w uchwale stypendialnej i nagrodowej jest możliwość wprowadzenia systemu elektronicznej obsługi celem przyspieszenia rozstrzygnięć oraz zapewnienia transparentności etapowania, weryfikacji oraz kontaktowania się z beneficjentami, jak również tworzenia społeczności beneficjentów stypendiów sportowych m.st. Warszawy.

Wydarzenie było wyjątkową okazją do podkreślenia jak istotne jest wsparcie utalentowanej młodzieży dla rozwoju ich sportowych karier oraz trenerów.

Źródło: um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  DO WYPŁATY - Oświadczenie o spełnianiu warunków - 1 str.
  (plik: str1_wzor_na_2018_a_oswiadczenie_o_spelnianiu_kryteriow.doc, rozmiar pliku: 56.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  DO WYPŁATY Nr konta + Urząd Skarbowy - 1 str.
  (plik: str2_wzor_na_2018_b_oswiadczenie_dane_konto_us.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  DO WYPŁATY - Oświadczenie dla celów ubezpieczeniowych ZUS - 1 str.
  (plik: str3_wzor_na_2018_c_oswiadczenie_zus_ubezpieczenia.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wykaz stypendystów - załącznik do zarządzenia
  (plik: przyznane_w_2018r_nr_0791_z_16.05.xls, rozmiar pliku: 120.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zarządzenie nr 791/2018 ws. przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku
  (plik: 0791_1605.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
  Pobierz