Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Stypendia, Nagrody Sportowe

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 18 grudzień, 2017 - 14:59, kprzygoda

Stypendia, Nagrody Sportowe

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą jaką przygotowało m.st. Warszawa dla zawodników oraz trenerów za ich wybitne osiągnięcia sportowe. Sprawdź czy spełniasz kryteria do otrzymania stypendium sportowego m.st. Warszawy lub Nagrody sportowej m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ich przyznawania, a także terminy w jakich należy dostarczyć komplet dokumentów znajdą Państwo w zakładkach Stypendia sportowe oraz Nagrody sportowe.

 

Na prośbę Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy, przekazuję poniższą informację dot. podatku dochodowego w 2019 roku:

W związku z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835), stypendysta może zawnioskować o zastosowanie stawki 17,75 % przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych dochodów od dnia 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Podatnicy, którzy nie złożą wniosku według załączonego wzoru (załącznik nr 7), do wypłat przyznanego stypendium, będą mieli zastosowaną stawkę 17 % (art. 6 pkt 1 ww. ustawy).
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy na adres: pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 16.00.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dane adresowe:
Pl. Deffilad 1
wejście od strony Marszałkowskiej (lub bez barier od strony E. Plater)
Warszawa