Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Realizacja zadania publicznego p.t. „Aktywny Warszawiak”

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 20 luty, 2019 - 08:23, aholownia

Nadesłano:Monika Szybilska,Biuro Sportu i Rekreacji fot. Nadesłano:Monika Szybilska,Biuro Sportu i Rekreacji

Towarzystwo Kultury Fizyczne Ognisko „Wierzbno” jest stowarzyszeniem działającym na terenie Warszawy od 1970 roku. Aktualnie realizowany program Ogniska ma na celu głównie zachowanie dobrej kondycji fizycznej naszych członków. Coraz więcej osób powyżej 50 roku życia  chciałoby jak najdłużej zachować, oprócz sprawności intelektualnej, także sprawność fizyczną. Najlepszym sposobem na utrzymanie i poprawę wydolności fizycznej jest aktywność ruchowa. Zajęcia w Ognisku odbywają się dwa razy tygodniu – we wtorki i czwartki, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Cieszyńskiej 8 w Warszawie. Ćwiczenia gimnastyczne i sportowe prowadzi wykwalifikowany i doświadczony instruktor, zajęcia odbywają się pod opieką lekarza. Osoby ćwiczące podzielone są na pięć grup, w zależności od sportowego zacięcia i kondycji. 

• Grupa I – godz. zajęć: 1600 – 1700 (gra w siatkówkę, mile widziane są osoby poniżej 50 roku życia)        
• Grupa II  – godz. zajęć: 1700 – 1745 (ćwiczenia ogólnorozwojowe)
• Grupa III – godz. zajęć: 1745 – 1830 (ćwiczenia ogólnorozwojowe)
• Grupa IV – godz. zajęć: 1845 – 1930 (ćwiczenia ogólnorozwojowe)
• Grupa V  –  godz. zajęć: 1930 – 2030 (gra w siatkówkę)

Zajęcia odbywają się przy muzyce, w miłej atmosferze z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu. Ćwiczenia zawierają elementy gimnastyki jogi i pilates.

Zapraszamy na ćwiczenia organizowane przez TKKF „Wierzbno”.

Więcej informacji o naszej działalności na stronie internetowej Ogniska www.tkkfwierzbno.waw.pl

Program Aktywny Warszawiak jest współfinasowany ze środków m.st. Warszawy

 

Nadesłano:Szybilska Monika, Biuro Sportu i Rekreacji