Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu Prezydenta z dnia 2 grudnia 2019r.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 3 grudzień, 2019 - 08:24, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1804/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Aktywnie nad Wisłą.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D0F42504-632F-47BB-A361-150A38DD22E1,f...

Nadesłano:Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji