Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu Prezydenta nr 654/2019 z 18.04.2019r.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 23 kwiecień, 2019 - 09:56, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 654/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 kwietnia  2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2019&Miesiac=4

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji