Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 4 październik, 2019 - 13:15, aholownia

Informacja o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 października

Uprzejmie informuję o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 października 2019 r.:

- 1537/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku  pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”,

- 1538/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku  pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak” – rusz się Warszawo po świętach,

- 1539/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku  pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”,

Tekst ww. zarządzeń dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji