Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Program Aktywny Warszawiak

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 23 czerwiec, 2015 - 12:06, kprzygoda

Zajęcia organizowane w ramach programu "Aktywny Warszawiak" są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Jest to projekt Biura Sportu i Rekreacji zapoczątkowany w 2015 roku. Realizatorami są podmioty wyłonione w konkursie ofert.

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Cele programu:

  • podniesienie sprawności fizycznej;
  • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;
  • podniesienie jakości życia;
  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;
  • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;
  • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;
  • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą;
  • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Główne zadania:
Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Preferowane będzie prowadzenie zajęć na obiektach miejskich – Ośrodkach Sportu i Rekreacji, na Wiśle i w przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą, na powietrzu (nie dotyczy siłowni plenerowych), salach gimnastycznych, akwenach (nie dotyczy pływalni), lodowiskach, wrotowiskach. Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Programy mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.

W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

Szczegółowe informacje o rodzajach, miejscach i formach zajęć w zakładakch tematycznych.

Nadesłał: Marcin Nowocień, Naczelnik wydziału w biurze, Biuro Sportu i Rekreacji (SR) Wydział Sportu, pl. Defilad 1, pokój 1111, 00-901 Warszawa, tel. +48224432474, mnowocien@um.warszawa.pl