Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Program "Aktywny Warszawiak" 2020

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 9 marzec, 2018 - 12:56, kprzygoda

Zajęcia organizowane w ramach programu "Aktywny Warszawiak" są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Jest to projekt Biura Sportu i Rekreacji zapoczątkowany w 2015 roku. Realizatorami są podmioty wyłonione w konkursie ofert.

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.
Cele programu:

  • podniesienie sprawności fizycznej;
  • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;

  • podniesienie jakości życia;
  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;
  • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;
  • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;

  • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą;

  •  wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Nadesłał: Marcin Nowocień, Naczelnik wydziału w biurze, Biuro Sportu i Rekreacji (SR) Wydział Sportu, pl. Defilad 1, pokój 1111, 00-901 Warszawa, tel. +48224432474, mnowocien@um.warszawa.pl