Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Zarządzenie zmieniające ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 16 grudzień, 2020 - 15:40, aholownia

Informuję o zarządzeniu nr 1458/2020 z 16.12.2020 zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Zarzadzenei dostępne na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.
Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji