Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Zarządzenie ws. powołania komisji konkursowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 20 październik, 2020 - 15:07, aholownia

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021.

Uprzejmie informuję o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. o numerze 1260/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021. Tekst ww. zarządzeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji