Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Zarządzenie ws powołania komisji konkursowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 15 wrzesień, 2020 - 14:25, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1140/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9AE43C56-BE58-4F45-BD79-BB62F7D5E783,frameless.htm

Nadesłano:K.Skwarska,Biuro Sportu i Rekreacji