Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 11:55, aholownia

Wyniki "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością"

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 110/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/93F497F3-0E81-497C-842F-2B1018625D1F,f...

Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji