Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki:Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 7 październik, 2020 - 11:44, aholownia

Poniżej znajdą Państwo zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3C9D9933-AB01-457B-B5CA-3E08916657C9,frameless.htm

Nadesłano:K.Skwarska,BSiR