Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki -przygotowanie i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 20 październik, 2020 - 15:12, aholownia

Wyniki konkursu na realizację zadania pod tytułem : Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.

Uprzejmie informuję o zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. o numerze 1261/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021 pod nazwą: Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. Tekst ww. zarządzeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji