Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki otwartego konkursu-organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 17 luty, 2021 - 12:51, aholownia

Informuje o zarządzeniu nr 241/2021 z 16.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja integracyjnej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.Zarządzenie dostępne na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej.

Nadawca:Katarzyna Skwarska, BSiR