Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki otwartego konkursu-organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 29 lipiec, 2020 - 08:45, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 981/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B536E608-B06C-4DC5-ADC3-8AC2758854EE,f...

Nadesłano: Marta Gładysz, Gabinet Prezydenta