Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki otwartego konkursu ofert:"Centra sportowo-szkoleniowe"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 17 luty, 2021 - 13:07, aholownia

Wyniki konkursu:"Centra sportowo-szkoleniowe"

Informuje o zarządzeniu nr.243/2021 z 16.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Realizacja programu pn. „Centra sportowo – szkoleniowe”.Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.
Nadeśłano: Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji