Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki otwartego konkursu ofert.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 28 grudzień, 2020 - 10:04, aholownia

Informujemy o zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Zarządenie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Nadesłano:Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji