Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki otwartego konkursu "Aktywny Warszawiak"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 17 luty, 2021 - 13:00, aholownia

Informuje o zarządzeniu nr.242/2021 z 16.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”.Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.
Nadeśłano: Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji