Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki: "Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 11:59, aholownia

Wyniki: "Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej "

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 111/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie”
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/78E25CE9-BE17-4163-90CC-C8350516DEC1,frameless.htm

Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji