Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu, zarządzenie nr 112/2020

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 12:04, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 112/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?Numer=112&TypAktu=1&Organ=2&Rok=2020&Miesiac=2

Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji