Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 15 maj, 2020 - 13:38, aholownia

Wyniki konkursu - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 611/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/847F33B2-FED1-4D95-870A-DD70E4808BC9,f...

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji