Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 10 luty, 2020 - 09:03, aholownia

Wyniki konkursu "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży"

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 163/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7E163BF-92FC-4B12-926C-E311843795EC,f...

Nadesłano: Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji