Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu:"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe..."

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 17 luty, 2021 - 13:13, aholownia

Informuje o zarządzeniu nr.245/2021 z 16.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami. Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.
Nadesłano: Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji