Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu: Program „Aktywny Warszawiak”

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 12:10, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 113/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7FEF9197-6234-4B46-9662-EFA85C94C7A4,frameless.htm
Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji