Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu pod nazwą:Aktywnie nad Wisłą

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 12:14, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 114/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Aktywnie nad Wisłą
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7E8043EC-96F9-4BBA-8C41-2ED66A9871EF,frameless.htm
Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji