Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu:„Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 12:17, aholownia

Wyniki konkursu:„Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej..."

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 115/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej"
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9C7974FC-F488-4E60-AAFE-8524843BF94B,frameless.htm
Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji