Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 17 luty, 2021 - 13:10, aholownia

Informuje o zarządzeniu nr.244/2021 z 16.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.
Nadesłano: Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji