Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu: Organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 wrzesień, 2020 - 10:53, a.wasowska

Zarządzenie Nr 1089/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2020 r.: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

link do zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C590C5C-270A-4137-823A-522FA0EFBDDD,f...

Nadesłano K.Skwarska,Biuro Sportu i Rekreacji