Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu: na realizacje zadania pod nazwą Joga w parku.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 11 sierpień, 2020 - 09:25, aholownia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Joga w parku
Link do zarządzenia:https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/65F7B683-C5B2-4745-B183-B5BE79D3D5D9,frameless.htm
Nadesłano K.Skwarska,Biuro Sportu i Rekreacji