Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu na organizację WOM 2020-2021

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 4 grudzień, 2020 - 15:05, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1415/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021 pod nazwą Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji