Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu dotyczącego organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 12 maj, 2020 - 08:33, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 588/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/93D4C11C-2402-40B6-8A4D-0B4E21266244,frameless.htm

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji