Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu dot.organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 18 czerwiec, 2020 - 08:12, aholownia

 

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 790/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/44E2EC6A-FC90-482A-84C8-D1380511DB8A,frameless.htm

 

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji