Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu dot. zadania: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 11:47, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 109/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AACB799D-C390-41BD-8285-7D05905F26D0,frameless.htm

Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji